Gdzie odprowadzać wodę z posesji?

Odprowadzenie wody deszczowej podlega przepisom, które nas do tego zobowiązują. Brak wykonania tej czynności może spowodować widok wody stojącej na działce, a nawet podmycia fundamentów naszego mieszkania. Deszczówkę możemy wykorzystać na wiele sposobów, rozprzestrzeniać po posesji tudzież gromadzić do ponownego wykorzystania. Żeby gromadzić taką wodę niezbędny jest do tego odpowiedni zbiornik, niejednokrotnie w tym celu coraz częściej wykorzystuje się szamba betonowe.

 

Szamba betonowe jako zbiornik na deszczówkę

 

Takie zasobniki bardzo dobrze sprawdzają się w przetrzymywaniu wody deszczowej, chociażby ze względu na ich wytrzymałość i trwałość. Szamba betonowe występują są w różnych wielkościach i są tanie. Gromadzona w nich woda nie wchodzi w  reakcję ze zbiornikiem, jak to nierzadko ma miejsce w przypadku zbiorników z tworzywa sztucznego.

 

Odprowadzenie cieczy do kanalizacji deszczowej

 

To bardzo ciekawa alternatywa, którą rzadziej stosuje się na przedmieściach gdyż doprowadzenie przyłącza zalecane jest na terenach o ścisłej zabudowie, na których przeważa utwardzone podłoże. Jeśli woda deszczowa znajdująca się na posesji będzie wpływać z terenu nieutwardzonego wówczas zbiera się ją za pomocą ciągu korytek liniowych zakończonych osadnikiem, który zatrzymuje nieczystości. W przypadku powierzchni utwardzanej wodę odprowadzamy montując spływ do wpustów drogowych.

 

szamba betonoweOdprowadzenie wody do kanałów melioracyjnych

 

Takie rozwiązanie najczęściej stosuje się na terenach wiejskich, albowiem odpływ powinien być poprowadzony przez sąsiednie parcele. Do odprowadzenia wody, w tym przypadku, zakopujemy poziomą rurę w gruncie, przez którą woda będzie swobodnie płynąć do kanału melioracyjnego, czy strumyka.

 

Odprowadzenie wody do kanalizacji ogólnej

 

Do kanalizacji ogólnospławnej spływają zanieczyszczenia bytowe oraz woda deszczowa. Aby się do niej przyłączyć konieczne jest zawarcie umowy z odpowiednim zakładem kanalizacyjnym.

 

System odwodnienia liniowego

 

Odwodnienie takie jest zalecane na terenach, na których długim procesem jest naturalne wchłanianie wody. Owy system zaprojektowany jest w oparciu o indywidualną wielkość terenu, ilość opadów i rodzaj gruntu. W systemie odwadniającym najważniejsze są korytka odwadniające, które przykrywa się rusztami, w celu ich ochrony przez uszkodzeniem.

 

Drenaż opaskowy

 

Drenaż opaskowy możemy wykonać na terenie podmokłym, na którym grunt jest mało przepuszczalny.  Do jego wykonania potrzebne są rury drenarskie, z których woda spływa do studzienki znajdującej się w najniższym punkcie drenażu. Taką wodę możemy stosować do podlewania roślin w ogrodzie.

 

Na zakończenie

 

Najdogodniejszą formą odprowadzenia wody z terenu jest podłączenie się do kanalizacji lub rowów melioracyjnych. W obecnej chwili, duża popularnością cieszą się zbiorniki na deszczówkę i inne systemy, które pozwalają nam wykorzystać wodę do codziennego użytku, chociażby do prania czy podlewania ogrodu. To nie tylko korzyść dla środowiska, ale i gospodarstwa domowego, które może zaoszczędzić, dzięki mniejszemu zużyciu wody.